Youtube Twitter Facebook

Публикации: Исак Паси

Предговор към "Ораторът" на Цицерон

Исак Паси

  ПРЕДГОВОР   Сред многобройните Реторики, познати на класическата гръко-римска античност, три са извоювали историческото пра­во да бъдат наистина класически. Първата от тях — Аристоте-ловата Реторика — се появи у нас през 1986 г.

... още