Youtube Twitter Facebook

Дейности

Изявление на президента на Атлантическия клуб

След основаването на Атлантическия клуб в България (АКБ) през 1991, светът претърпя значителни промени. По това време АКБ е първата проaтлантическа неправителствена организация, създадена на територията на Варшавския пакт. Между 1991 и 2004 АКБ успя да промени отношението на българската общественост към НАТО и глобализацията като цяло.

През последните две десетилетия това, което се случи в България и Европа, стана под влиянието на сили, събития и решения, които бяха взети далеч оттук. АКБ се гордее, че е инициирал или е бил част от тези промени. Мисията на Атлантическия клуб в България през идните две десетилетия е да разширява дейността си и да допринесе за по-широка дискусия по въпросите на евроатлантизма и глобализацията. Тази стратегия се състои от три части:

1. Да се увеличат обхватът и адекватността на нашите програми, за да се обърне внимание на теми, които обикновено не са част от външната политика или дневния ред на отбраната и сигурността – теми като климатичните промени, енергийната сигурност и културния диалог.

2. Да предложи нови идеи и информация от София за националния и международния диалог, целящ активното подпомогaне на междукултурното взаимодействие, стремящо се към укрепване на световния мир и сигурност през 21. век.

3. Да се поддържа интензивен диалог между гражданските, политическите и бизнес лидерите в България и техните партньори.

Българският принос в световния диалог за ролята на евроатлантическата общност в условията на глобализация може да бъде много по-голям. АКБ има лидерско място за разгръщането на тези усилия поради своята забележителна история, настоящи възможности и подкрепата на българския бизнес, културни дейци и интелектуални лидери. През следващите двадесет години АКБ ще подпомогa реализирането на български идеи и предложения за разширяването на евроатлантическия диалог и процеса на вземане на решения.

 

Соломон Паси
Президент