Youtube Twitter Facebook

Публикации: Мемоари

Денят на българицата — моят 24 май в 12 реда.

24 май 2020 г., Фейсбук

•Преди 60 г — по манифестации, върху раменете на татко, уча “Върви народе възродени!”. Вали летен дъжд.
•Преди 50 г — по месец гледам от балкона репетиращите под нас училищни фанфарни оркестри (как не просвирих!);
•Преди 45 г — 24 май се клонира, в 8 декември;
•Преди 40+ г — изневяра на българицата с “Make Love, Not War” и “The Beatles”. Компенсирам професионално като преводач и с опити за машинен превод;
•Преди 35 г, “Възродителният” процес — славянизация чрез фашизация. И изобщо, кой я измисли тази “славянска” писменост...;
•Преди 30 г — предлагаме българицата в ЕС и НАТО.
24 май и 8 декември се клонират в Деня на будителите;
•Преди 25 г — занасяме българицата до Антарктида. Стотици български топоними никнат там и до днес;
•Преди 25 г — инициираме визитата у нас на папа Йоан Павел II, обявил Кирил и Методий за съпокровители на Европа;
•Преди 18 г договаряме — българицата ще е отпечатана на €-банкнотите (скептиците ни се смеят!);
•Преди 15 г подписваме с ЕС — българицата става третата азбука в ЕС (както и в НАТО); ЕС плаща милиони € за добавяне на българицата към клавиатурите на компютрите си.
•Преди 13 г — опазваме “евро” срещу натрапеното ни “еуро”;
•Преди 5 г — вече 20 г някой учи върху раменете ми “Върви народе възродени!” Вали летен дъжд.
•••След още 5 г — ако възстановят ученическите фанфарни оркестри, ще разуча “Върви народе възродени!” на фанфар. ????

Честит 24 май — Ден на българицата! ✏️ ????