Youtube Twitter Facebook

Публикации

Времена за промени: Към трансформация на ОССЕ през 21ви век

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е на г-н Соломон Паси, Министър на външните работи на Р-ка България и настоящ председател на ОССЕ, 7 Декември 2004г.

О Б Р Ъ Щ Е Н И E

на г-н Соломон Паси, Министър на външните работи на Р-ка България и настоящ председател на ОССЕ

 

Времена за промени: Към трансформация на ОССЕ за 21ви век

 

12та среща на Министерския съвет на ОССЕ

 

София, 6 декември 2004

 

 

Ваши Превъзходителства, почитаеми делегати, Дами и Господа,

 

Гледайки назад във времето си спомням със емоция за срещата на Комисията за сигурност и сътрудничество в Европа на тема защита на околната среда, която бе проведена през 1989, преди 15 години в същата тази сграда. Това събитие прикова световното внимание върху репресиращото отношение на тоталитарните режими към активистите за опазване на околната среда. То стимулира открити демонстрации на организациите подкрепящи човешките права и българското движение "Екогласност", към което аз принадлежах. Това бе ясно изражение на влиянието на Хелзинкския процес за демократичната еманципация на моето поколение. И именно тази среща на Хелзинкската Комисия в София бе един от най-силните катализатор на демократичния процес в България. Една седмица след нея комунистическият режим рухна. През Октомври 1989 мнозина от моите приятели бяха пред тази сграда. А днес те се намират вътре в залата и помагат на българското председателство да изпълни задълженията си. Аз усещам намеса на съдбата в тази метафора. Днес аз съм горд, че моята държава оглавява ОССЕ и че сме се събрали на същото това място за да обсъдим бъдещето и развитието на тази велика организация.

 

През последните тридесет години, Хелзинкският Комитет и ОССЕ работеха усърдно за преодоляването на това, което делеше хората в Европа. Обединени от нашите съвместни ценности, днес ние сме стигнали до заключението, че сигурността прекосява политическите граници. Съвременната гео-политическа реалност, разширяването на НАТО и ЕС, както и диалогът и сътрудничество между държавите на изток и на запад от Черно море, подчертават важността на ОССЕ като организация въплъщаваща взаимното доверие между тези държави.

 

ОССЕ има богата история, иновативни мисии и институции, широко членство и посветен на работата си екип. Но ако ще има влияние върху ежедневието на гражданите от Ванкувър до Владивосток, трябва да отстоява твърдо своите принцип и да се увери че нейните институции и механизми за проверка предоставят адекватна имплементация на целите ѝ. Водено от тази визия, българското председателство фокусира вниманието си върху имплементацията като основен приоритет за тази година.

 

Ние също продължаваме да работим към постигане на приоритетите на миналото председателство. Моя чест бе да имам подкрепата на Министрите Схефер и Бот в Тройката на ОССЕ и да черпя от техния богат опит.

 

Скъпи колеги,

 

Бичът на тероризма се явява като най-страшната заплаха за всички нас. Терористичните атаки, в Мадрид и Беслан причиниха смъртта на много невинни жертви, включително и деца. На това зло трябва да се отговори с обединени и решителни действия. През 2004, ние предприехме конкретни мерки, целящи преборването на международния тероризъм.

 

Тази година OCCE повиши усилията за постигане на по-добър баланс между политическите и военните, икономическите и човешките измерения.

 

В политико-военно отношение, значителни усилия са направени във връзка със Border Security and Management Concept на ОССЕ. Поредица от семинари за обучение на гранични служители от югоизточна Европа са в резултат от Охридската конференция. Друг важен принос е на граничната конференция организирана съвместно от Управлението на ООН за наркотиците и престъпността, което се концентрира върху засилването на кооперацията между международните организации в техните действия отнасящи се до гранични въпроси, обучение и подпомагане.

 

Тази година продължихме с усилията си в намирането на трайни и жизнеспособни политически решения за съществуващите конфликти зоната на ОССЕ.

 

Българското председателство положи усилия да приведе икономическите и природните дейности на ОССЕ в съответствие със ангажиментите поети по Мастрихтската Стратегия. Организацията предостави и мобилизира експертни съвети за разработване на поощрения за малките и средни предприятия, за чуждите и домашни инвестиции и за подобрение на правните рамки. Специално внимание бе отделено за улесняването на диалога между държавните агенции и бизнес общността и на частните и държавни инициативи за партньорство. Темите за доброто управление, борбата с корупцията и прането на пари също заемаха централна позиция.

 

Човешкото измерения остават изключително важни в нашата работа тази година. Те са гръбнакът на ОССЕ. Един от приоритетите на българското председателство е образованието, и по-конкретно това обвързано с човешките права и предотвратяване на конфликти. Обнадеждаващ е фактът, че много държави членки се отзоваха на молбата да подкрепят финансово академията на ОССЕ в Бишкек и повече от 400 000 евро са вече преведени.

 

Трите големи събития на ОССЕ в Берлин, Париж и Брюксел посветени на толерантността ни напомнят за опасността от това да бъдем безучастни към расизма, ксенофобията, анти-семитизма, дискриминацията срещу мюсюлмани и други форми на нетолерантност. Необходимо е да се направи повече, за да предотвратим тези форми на дискриминация да причинят деления вътре в обществата ни. С нетърпение очаквам назначаването на трима представители в тази сфера.

 

2004 се оказа тежка година за наблюдението на избори. Организацията участваше в наблюдението на изборите в Северна Америка, Европа и Централна Азия, което е показателно за географския обхват на тези действия.

 

Скорошните избори в Украйна и последващите събития са ясен израз на силата на народа и показват зрелостта на демокрацията в тази европейска страна. Демокрацията и върховенството на закона трябва да са победителите в Украйна. Радвам се, че решението на тази криза се появи и се осъществи в Украйна и че ОССЕ изигра решаваща роля в наблюдението на изборите. Надявам се, че до края на тази правителствена среща, отговорът на ОССЕ за подкрепяне на протичането на втория кръг на президентските избори ще ясна и благородна.

 

Тази година продължихме с усилията си в намирането на трайни и жизнеспособни политически решения за съществуващите конфликти в зоната на ОССЕ.

 

Организацията оказа съществена подкрепа за провеждането на президентските и парламентарни избори в Грузия. Щастлив съм, че напрежението в и около Аджара бяха мирно решени с участието на нашата организация. Ние приветстваме наскоро постигнатия прогрес в диалога за мирна обширна резолюция в Грузинско-Осетския конфликт. Мерките за осигуряването на демилитаризацията в зоната на конфликт трябва да бъдат изпълнени колкото се може по бързо и фокуса трябва да се измести към истински политически преговори.

 

ОССЕ следи отблизо развитията отнасящите се за Нагорни-Карабахския конфликт. Председателството активно подкрепя усилията на съпредседателите на Минската група в търсене на подновяване на диалога между Армения и Азербайджан. С радост отбелязваме провежданите срещи тази година между президентите и външните министри на двете държави и се надяваме, че процесът ще се движи все напред.

 

Участието на Българското председателство в активното търсене на решения на конфликта в южен Кавказ бе потвърдено чрез назначението на двамата видни български държавници - бившия президент Желю Желев и бившия министър-председател Филип Димитров, с длъжността пратеници на Директора на Информационни Технологии съответно за Грузия и Нагорни Карабах.

 

Българското председателство търсеше активно решения на конфликта в Приднестровието. Председателят в длъжност помоли българския президент Петър Стоянов да действа като негов пратеник за Молдова. Визитата на президента Стоянов в Кишинев и Тираспол през септември показа председателкия ангажимент да се търси цялостно решаване на диспута. От друга страна, въпреки продължителните усилия на медиаторите и някои позитивни развития в първата половина на годината, беше отчетена липса на прогрес за общо политическо споразумение. Председателството призовава страните на конфликта да установят и закрепят работния диалог, който може по-ефективно да доведе до трайно решение. Също така допълнителни усилия са нужни в намирането на формула за общо споразумение във връзка със засилването на суверенитета и териториалната цялост на Република Молдова докато в същото време се даде специален статут на Приднестровието.

 

През 2004 западните Балкани продължиха да се изправят пред сериозни предизвикателства като потушаването на насилието в Косово през март. Парламентарните и президентски избори в Сърбия и Македонския референдум за децентрализирането бяха основни събития за оформянето на бъдещото развитието на тези страни. Поради продължителните и постоянни усилия упражнявани от ОССЕ, развитията в региона бяха преустановени. Босна и Херцеговина прогресираха в постигането на междуетническа толерантност, в укрепването на държавните институции и в разрешаването на проблемите със завърналите се и техните имущества. Щастливи сме да отбележим поетата от Албания отговорност свързана с финализирането на пълната имплементация на изборната реформа и по конкретно с организирането на свободни и демократични избори през 2005. Хърватската работа в изпълнението на задълженията си към ОССЕ също заслужават нашата почест.

 

В централна Азия, Българското представителство улесни за по-голямо сътрудничество между участващите Държави, във и извън региона и специализираните международни организации. Всички нас от ОССЕ приветстваха мораториума за смъртна присъда представена от парламентът на Таджикистан, следвайки предложението на президента Таджикистан.

 

Дами и Господа,

 

Това беше една изпълнена с предизвикателства година за Българското Председателство. Замисляйки се за времето когато бях Председател, бих искал да споделя с Вас три убеждения.

 

Първо, съпричастността е необходима повече от всякога. Това означава без повече разделения. Не трябва да губим от погледа си предшествениците ни които преди три десетилетия се съгласиха  да подобрят и засилят отношенията между Европейските държави и да се стремят към мир, правосъдие, сигурност, кооперация и сближаване. Това е наложително за глобална и регионална сигурност и най-вече служи на интересите на хората и техните държави.

 

Това ме води към второто убеждение: ОССЕ трябва да се разпростре.

 

Опитът, капацитетът и добрите практики за превенция на вътрешно-етнически конфликти, изборни  наблюдения, изграждане на доверие, контрол над оръжията и спомагането за диалога на ОССЕ могат да бъдат приложени и в други части на света. Във връзка с това искам да подчертая, че изпращайки екип за спомагане на президентските изборите в Афганистан миналия октомври – първата операция извън зоната на ОССЕ, нашата организация демонстрира своя капацитет да излезе извън оригиналните си параметри. Монголия тъкмо се присъедини като Партньор за Кооперация. Според мен Средиземноморския аспект заслужава специално внимание и аз смятам, че примерът на ОССЕ може да има позитивно влияние върху проблемният Близък-Изток. Успешният Средиземноморски Семинар организиран в Шарм Ел Шеих, Египет подчерта важността на насърчаването на кооперацията и взаимоотношенията в този регион.

 

Моето трето убеждение, е че ОССЕ трябва да има по-голямо влияние и практическа полза за обикновения човек и в следствие на това да се опита да избегне тенденциите към бюрократизация. Въпреки че Постоянното Представителство във Виена върши отлична работа, този феномен устоява заради недостатъчните усилия на съответните столици да накарат обикновените хора да почувстват че ОССЕ има осезаем ефект върху животът им. Наша отговорност е – като Министри – да имаме по-важна роля, да бъдем по-инициативни и да приближим знанието за ОССЕ по-близо до избирателите си.

 

Убеден съм, че хората в България и по Света заслужават да знаят повече за ОССЕ и дейността ѝ. 2005 ще бъде отлична възможност да подобрим публичния образ като отпразнуваме тридесетата годишнина от Заключителният Акт на конференцията в Хелзинки и петнадесет годишнината от Парижката Харта за Нова Европа.

 

Тези три убеждения – съпричастност, разпростиране и значение – ме водят до очакването, че ще съумеем да трансформираме организацията. ОССЕ трябва да се адаптира, да еволюира и да подобри още ефикасността си. Тази година бяхме свидетели на задълбочен дебат относно трансформирането на ОССЕ за да подсигурим, че тя е още по-добре подготвена да се справи със предизвикателствата на днешния ден. Аз съм убеден, че решението за основаване на панел съставен от уважавани личности с цел засилване на ефективността на ОССЕ ще осигури допълнителна помощ на процеса и ще спомогне за подобряването на общия капацитет на организацията. ОССЕ трябва да е по-достъпна за доверителите си и да се опита да въвлича парламентаристите по-активно в дейността си.

 

Скъпи колеги,

 

Във връзка със реформата, аз пробвах да тествам възможностите и да повдигна някои теми-табу в ОССЕ, с цел да предизвикам положителни промени. Радвам се, че и други също изразиха своите интересни предложения за реформа. Бъдещето на тази организация е в нашите ръце, тя ще бъде толкова важна и ефективна колкото ние я направим.

 

Бих желал да благодаря на главите на институциите на ОССЕ, главите на полевите мисии и Секретариата на ОССЕ за техните неуморни и всеотдайни усилия през 2004 година. Нека градим върху резултатите на тази среща в София и работим все по-усърдно за мир и сигурност. Нека предизвикаме себе си да осъществим по-дръзки инициативи и визия за политическото пространство от Ванкувър до Владивосток.

 

 

Дами и господа,

 

Желая ви ползотворна и успешна среща на Министерския Съвет.

 

Благодаря Ви за вниманието.