Youtube Twitter Facebook

Публикации

Сказки по логика

Дигитално издание
Съставители: Валентин Горанко, Соломон Паси

В основата на изданието са сказките по логика, изнесени в Софийския университет „ Св. Климент Охридски” през пролетта на 1987 г. Възродената университетска традиция – да се предлагат в устна форма научни резултати и философски възгледи събра многобройна и разнообразна публика: академици и ученици, писатели и математици, юристи и икономисти, други интелектуалци и естествено много философи. Без да са буквално повторени изнесените сказки, в сборника са предложени интересни теми от логиката и математиката. Уводната сказка на Владимир Сотиров дава общ преглед върху математическата логика и е разширена специално за книгата. Между сказките са включени преводни есета за логиката и логичното.

За да се четат „Сказките по логика” не са необходими нито специални познания, нито образователен ценз. Достатъчно е читателят да се интересува от законите, които управляват неговото мислене.

Свали (pdf)