Youtube Twitter Facebook

Публикации

Писмо до Барбара Демик, журналист, в."Лос Анджелис таймс"

Соломон Паси, 20 януари 2012 г.

Уважаема, г-жо Демик,


Наскоро имах удоволствието да прочета Вашата книга ‘Нищо за завиждане’. Бях силно впечатлен от брилянтния начин на представяне и от дълбочината на анализа, с който трагедията, сполетяла  севернокорейското общество, се разгръща пред читателя.


Моята обвързаност със ситуацията в Северна Корея започва през пролетта на 2007 г. по време на подготовката на моето посещение в страната в качеството си на председател на Комитета по външни отношения към Парламента на Република България.  Беше ми отправена молба за предаване на послание от американското правителство към лидерите на Северна Корея, което предадох и впоследствие това доведе до положително развитие, включващо премахването на охладителната кула в ядрения комплекс в Йон Бион.  Можете да намерите някои от моите спомени за събитията от това време, публикувани в NewEurope в Брюксел – http://www.neurope.eu/blog/post-congress-outreach-north-korea-making-eu-global и в The Korea Times –  http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2011/04/171_75996.html


След тази своя визита нееднократно призовавах лидерите на Европейския съюз за задълбочаване участието на Съюза в процеса на демократизация на Северна Корея – опит, който десетте нови членки на ЕС очевидно притежават и биха могли да споделят със севернокорейските власти и общество. Позволете ми да отбележа, че редица севернокорейски политици и общественици са получили образованието си в България, говорят свободно български език и все още имат високо доверие в нашата страна – по-високо дори и от това, към която и да е от участничките в 6-странните преговори.


Този положителен факт може да бъде използван в процеса на преговори със севернокорейските власти по повод улесняване достъпа до информация и до източници за пренос на информация като мобилни телефони и други устройства, които ще ускорят идването на ‘Севернокорейската пролет’ по подобие на ‘Арабската пролет’.


С оглед на гореспоменатото, ще се радвам да видя Ваши статии относно Северна Корея, публикувани в Брюксел и в други европейски столици, потиквайки европейските лидери към поемане на отговорност с оглед глобалното значение на техните действия и в съответствие с постановките на Лисабонския договор.


В заключение, позволете ми да Ви уверя, че за нас ще бъде удоволствие и чест да бъдете наш основен лектор в някоя конференция или публично събитие, организирани от Атлантическия клуб в България, в София или Берлин, в сътрудничество с нашите партньори от Института за културна дипломация (www.culturaldiplomacy.org).


С уважение,
Соломон Паси

SolomonPassy@gmail.com

-------------

Президент  & Основател на Атлантическия Клуб в България www.atlantic-club.org

Министър на Външните Работи (2001-2005)

Председател на Съвета за сигурност на ООН (2002, 2003)

Председател на ОССЕ (2004)

Председател на Комисиите по отбрана и външна политика и депутат (1990-1991, 2001-2009)