Youtube Twitter Facebook

Публикации

Цяла Европа безплатен Wi-Fi Рай

Отворено писмо до Европейската комисия, относно Достъп до интернет на територията на Европа – Петата свобода и фундаментално човешко право
Соломон Паси и Гергана Паси
Публикувана: Вторник, 21-ви Юни 2011, 24 часа

Hа всички обществени места на територията на Европейския съюз достъпът до интернет да е гарантиран и безплатен. Това предлагат Соломон и Гергана Паси в писмо до Европейската комисия. То е адресирано до трима еврокомисари - Нели Крус, Вивиан Рединг и Джон Дали.

Имаме предвид както кабелен, така и безжичен високоскоростен интернет, пишат двамата бивши министри. Според тях достъпът до мрежата трябва да се разглежда като най-новата, пета свобода на ЕС заедно със свободното движение на хора, стоки, капитали и услуги.

Гергана и Соломон Паси постигнаха стандартизация на всички зарядни устройства за GSM в ЕС, след като я предложиха през май 2008 г. във в. "24 часа", а след това и с писмо до тогавашния вицепрезидент на ЕК Гюнтер Ферхойген.

Уважаеми комисари,

Бихме искали да ви поздравим за всички постижения на Европейската комисия (ЕК) в областта на цифровите технологии, на правосъдието, основните права, гражданството и на здравеопазването и потребителската политика.

Ние, като средни европейски потребители, високо ценим политиката на ЕК към интернет и достъпа до него, както и приоритета, който вие отдавате на този въпрос.

Особено сме удовлетворени от вашата визия, изразена в цифровата програма за Европа 2010-2020, нейните досегашни постижения и предвидените бъдещи резултати.

Бихме искали да привлечем вниманието ви към един конкретен, но фундаментален въпрос в пресечната точка на вашите три портфолиа.

Имаме предвид свободен общоевропейски достъп до високоскоростен и надежден интернет във всички обществени места (хотели, летища, ресторанти, кафенета, бензиностанции, стадиони, театри, училища, университети, молове, паркове, спирки на превозни средства, обществени тоалетни и т.н.), във всички обществени транспортни средства (самолети, влакове, метро, автобуси, лодки и т.н.), както и във всички държавни и общински офиси и недвижими имоти на територията на ЕС. Имаме предвид както кабелен, така и безжичен високоскоростен интернет.

В днешно време да платиш ? 10-15 евро за интернет в петзвезден хотел някъде в сърцето на Европа е все едно да те таксуват за топлата вода в банята, за електричеството в същия този хотел или дори за въздуха, който дишаме. Ние, българите, сме по-привилегировани от много други европейци: България е пета в света по качество на широколентовия интернет, а София е 11-и град в света по качество на интернет връзката (според проучване на Cisco Systems, проведено от Оксфордския университет www.novinite.com/view_news.php?id=121236). Но всички европейци заслужаваме и много повече от това.

Ето защо ние ви призоваваме да предприемете необходимите стъпки, водещи до премахването на ограниченията за достъп на гражданите и посетителите на ЕС до интернет. Оценяваме вашата решаваща роля в битката с таксите за роуминг като друг голям успех на ЕК, който в крайна сметка също разширява достъпа до интернет. Опрени на този опит, ние вярваме, че стъпките за освобождение на интернет достъпа могат да се предприемат още сега, за да улесним европейците през наближаващия почивен сезон. (Впрочем вярваме, че вашите усилия в битката с роуминга заслужават пълна подкрепа, до окончателното премахване на всички роуминг такси както в ЕС, така и по цял свят.)

Следващата краткосрочна цел на ЕК за освобождаване на достъпа до интернет трябва да бъде гарантирането на свободен достъп и до оборудването за интернет. А именно персоналните компютри, лаптопи, iPads и тям подобни също трябва да бъдат в перспектива свободно достъпни в ключови обществени зони.

Гарантиран достъп до интернет без осигурена техника е като достъп до електроенергия без предоставени електрически крушки или телевизори в хотелските стаи. Окуражаваме ви да разширите сегашната си политика и да предприемете стъпки и в тази посока.

Един сериозен аргумент за бъдещите ви усилия по тази тема ще бъде неотдавнашният доклад на ООН за насърчаване и защита направото на свобода на мнението и изразяването (16 май, 2011), който признава правото на всички хора да имат достъп до интернет като едно от основните човешки права, каквито са правото на образование и на свобода. Този доклад препоръчва интернет да бъде направен широко достояние, достъпен за всички хора, което напълно съответства на политиката и стратегическата визия на ЕК.

Ние високо ценим непосредствените последици от този доклад върху страни с рестриктивна политика за използване на интернет. Но докладът очевидно има отражение и върху територията на ЕС, което може значително да подобри интернет средата и да помогне на ЕК да ускори изпълнението на своите политики и да приеме нови, за да надгради постигнатото дотук.

Ние вярваме, че достъпът до интернет трябва да се разглежда като най-новата, петата свобода на ЕС, заедно със свободното движение на хора, стоки, капитали, услуги. А

Facebook революциите в Африка и Близкия изток наскоро пак доказаха това. ЕК винаги е била сред институциите, световни лидери в цифровите технологии, човешките права и защитата на потребителите. Нашите предложения са в пълно съответствие и логично продължение на досегашните политики на ЕК.

Уважаеми комисари,

Нашето изключително успешно досегашно сътрудничество с ЕК ни кара да вярваме в нашия общ успех и този път.

Може би знаете, че с наше писмо от май 2008 г. до тогавашния вицепрезидент на ЕК Гюнтер Ферхойген инициирахме процедура за стандартизация на всички зарядни устройства за мобилни телефони - политика, която е в сила от началото на 2011 г. Надяваме се, че този път процесът ще бъде много по-бърз, особено като имаме предвид динамиката в ЕК по тази тема. Ние знаем, че някои бюрократични спънки и тяснокорпоратив- ни интереси трябва да бъдат преодолени по пътя, но сме дълбоко убедени, че широкото обществено признание за резултатите ще бъде заслужената награда за усилията ни. Ние сме винаги на ваше разположение за по-нататъшни дискусии по този въпрос.

Искрено ваши, Соломон Паси & Гергана Паси

Д-р СОЛОМОН ПАСИ е президент на Атлантическия клуб в България (www.atlantic-club.org ), министър на външните работи (2001-2005), председател на Съвета за сигурност на ООН (2002- 2003), председател на ОССЕ (2004), председател на Комисията по външна политика (2005 - 2009)

SolomonPassy@gmail.com

ГЕРГАНА ПАСИ е президент на “Пан-Европа България”, министър по европейските въпроси, заместник външен министър и депутат (2001-2009)

GerganaPassy@gmail.com

* Отворено писмо до Европейската комисия, адресирано до Нели Крус, вицепрезидент на ЕК (комисар по цифровите технологии), Вивиан Рединг, вицепрезидент на ЕК (комисар по правосъдие, основни права и гражданството), Джон Дали, комисар по здравеопазването и потребителската политика.