Youtube Twitter Facebook

Дейности: Мисия

Мисия

Атлантическят клуб в България, основан през 1991 г., е водеща независима, непартийна организация, която работи за разширяване на диалога за укрепване на трансатлантическата сигурност, като допринася за формиране на политика, лидерски диалог и обществено мнение.

Атлантическият клуб участва в обмен на ценности, традиции и информация, които водят до по-добро взаимно разбирателство в ерата на глобализация. Клубът привлича световни лидери, институции и организации в София и организира обществени програми и други мероприятия, в които вземат участие световни лидери и експерти с различни гледни точки по широк кръг от евро-атлантически и глобални теми. Чрез конференции, изследвания и лидерски диалог клубът представя идеите и мненията на София на глобалната сцена.