Youtube Twitter Facebook

Новини

Участие на Соломон Паси в конференцията "Срещу кризата в образованието в условията на променящия се свят"

27.06.2013

Соломон Паси взе участие в еднодневна конференция на тема „Срещу кризата в образованието в условията на променящия се свят”, организирана от Нов български университет. Събитието се проведе в Best Western City Hotel и осигури трибуна на редица светила в сферата на академичното образование.

Д-р Паси бе удостоен с честта да открие форума, представяйки оригиналната си визия за радикално обновяване на правителствената структура и българското образование. В своето изложение той наблегна на необходимостта от обвързването на образованието с всички останали държавни ведомства и сфери от обществения живот. За целта Министерството на е-Просвещението би следвало да мине под пряката опека и отговорност на Министър-председателя, а сътрудничеството с бизнеса и академичния свят да бъде постоянно насърчавано. Д-р Паси засегна и нуждата от промяна в архаичните наименования и функции на останалите министерства, посочвайки членствата в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейската космическа агенция като дългосрочния национален приоритет, който реформираното българско Smart-правителство би следвало да изпълни.

Другият основен компонент от речта на Соломон Паси постави фокуса върху конкретната образователна реформа, която трябва да се предприеме за преодоляване на кризата в образованието. Според него учебните програми трябва да бъдат освободени от безинтересни материали, неприложими в  живота и развитието на учениците. За да се стимулират вниманието и заинтригуваността им, се налага партньорство с National Geographic, Discovery и други телевизии, които да съставят съвременни, интерактивни учебни планове.

« Обратно към всички новини