Youtube Twitter Facebook

Интервюта

Интервю с Д-р Соломон Исак Паси

Интервю проведено от Мауриин Уили, Институт за културна дипломация, 28.05.2010

В1: Бяхте награден с първа Балканска награда за мир от Югоизточния европейски журналистически съюз за вашия принос  за мира в региона, както и награда от Американския еврейски комитет за изтъкнат политик сред  други. Какво ви е давало сила за това ваше налагане на мир и демокрация?

Винаги е било голямо удоволствие за всеки политик или човек да получава награди, но това което доставя най-голямо удовлетворение са успехите, които се приписват на твоята страна или регион преди тези награди. Аз самият съм израснал по време на комунистическата ера и моето детство беше лишено от демокрация и свобода. Затова искам да осигуря на моите деца нещо, от което аз бях лишен.

В2: Като имате предвид стабилизационната роля на НАТО в Афганистан, каква роля смятате, че Местният екип по възстановяване играе сега, когато НАТО започна да дава повече власт на афганистанските длъжностни лица да управляват  хората си?

Нашата последна цел е да предадем собствеността на Афганистан на афганистанците и Месният екип по възстановяване е само двигателят на този край. Ние не бързаме да напускаме Афганистан, но също така и не смятаме да оставаме там за неопределено време. Искам да подчертая нашето силно желание да ангажираме все повече и повече афганистанци в управлението на тяхната страна. Това е тяхна работа в крайна сметка, не наша, но ние сме готови да им помагаме междувременно.

В3: Имайки предвид окупирането на Афганистан в миналото, каква важна роля, ако въобще има такава, изпълнява Русия заедно с НАТО в стабилизирането на държавата?

Русия може да изпълнява много важна роля в нашите бъдещи усилия в Афганистан. Въпреки това, Русия още има комплекси от историята си с тази страна. Ние можем да й помогнем да преодолее  тези  комплекси. НАТО не причислява Русия като враг или заплаха. Затова тя е наш потенциален партньор в изпълняването на всички важни проекти, които може да имаме във връзка със сигурността и Афганистан служи като много добър пример за това.

В4: Имайки предвид техните интереси в Афганистан и заобикалящите  я страни, Русия и Китай са два от най-важните политически участници в Централна Азия. И двете страни започнаха подписвания на споразумения с нарастващите се икономически сили като Бразилия и Индия. Доколко важна роля, според вас, културната дипломация ще изпълнява в улесняването на културен диалог между такива страни, имайки предвид колко различни са те?

Културната дипломация и Института за културна дипломация най-вече могат да изиграят важна роля в този процес. Първо, НАТО трябва да осъзнае, че страните от Партньорството за Мир, включително и Русия, трябва да се разглеждат като бъдещи членове. Поради това, безсрочна покана към всички PFB страни да се присъединят към НАТО ще бъде полезно за целия мирен процес  в света. Второ, НАТО трябва да отвори нова глава в отношенията си с Китай. В тази връзка, създаване на съвет между НАТО-Китай  или друга форма от същия спектър  ще бъде много полезно в нашите бъдещи отношения от една страна, и от друга страна ще бъде много полезно за съществените отношения между НАТО и Съвета за сигурност на ООН. Не трябва да се плашим от сътрудничеството между Русия, Китай, Бразилия, Индия и т.н., но от друга страна трябва да подкрепяме такива форми на сътрудничество между всичките тези страни и разбира се ние трябва да поемем лидерството за връщането на всички тези страни в нашето обкръжение.

« Обратно към всички интервюта